Pankreatit için pankreatik cerrahi

Pankreas iltihabı, tahmin edilmesi zor olan hastalıklardan biridir. Bir olguda geri dönülmez bir şekilde geçer, diğerinde kronik bir form alır ve üçüncüsü ameliyat gerektirebilir.

Pankreas suyu çıkışının ihlali, intraductal basıncın artmasına yol açan akut pankreatite neden olur, bu da pankreas dokusunun hasar gördüğü ve tahrip olduğu gerçeği nedeniyle tehlikelidir. Pankreatitten muzdarip bir kimsenin kendi durumuna dikkat etmemesi ve doktorun kendisine verdiği reçete ile uyuşmaması durumunda, doku nekrozunun gelişmesi ve takviye oluşumu oldukça olasıdır. Bu faktörler genellikle, hastayı ciddi komplikasyonların gelişmesinden kurtaracak cerrahi tedaviye ihtiyaç duymaktadır.

Bunun nedeni, çoğu durumda pankreas gibi hayati bir organ üzerindeki işlemin bir iz bırakmadan geçmemesi ve cerrahi müdahale sürecinin, şu gerçekler ile açıklanabilecek en öngörülemeyen nitelikte olabilmesidir:

 • Pankreas organlarla doğrudan temas halinde, hasar geri dönüşü olmayan etkilere yol açabilir;
 • pankreatik dokuların nekrozu durumunda, tamamen çıkarılması gerekli olabilir; bu da, daha sonraki yaşam kalitesinin bozulmaması nedeniyle neredeyse imkansızdır;
 • pankreas tarafından üretilen meyve suyu, iç kısımdan, dokuların ayrılmasına yol açarak hareket edebilir;
 • Pankreatik doku aşırı derecede hassastır ve bu hem cerrahi sırasında hem de rehabilitasyon döneminde ağır kanamaya yol açabilir.

Eğer cerrahi müdahale ihtiyacı söz konusu ise, o zaman gerçekten kötü bir şey ve uzmanlara güvenmeniz gerekiyor.

Pankreas cerrahisi endikasyonları

 • düzenli pıhtılaşmaların eşlik ettiği ve ilaç yardımı ile remisyon durumuna geçmeyen kronik pankreatit;
 • doku nekrozu, pankreas takviyesi;
 • pankreas nekrozu - kronik veya akut pankreatitte pankreas dokusunun ölümü ve ayrılması;
 • 2 gün boyunca etkisiz konservatif tedavi, dökülen peritonit semptomlarına yol açar (enzim zehirlenmesinde artış);
 • yıkıcı kolesistit ile akut pankreatit komplikasyonudur.

Eğer cerrahi yardım zamanında sağlanamazsa, bu koşullardan herhangi biri tehlikeli sonuçları hatta ölümle sonuçlanır. Ayrıca, doktorların tüm vakaların sadece% 6-12'sinde akut pankreatit için cerrahi tedaviye başvurmak zorunda oldukları da unutulmamalıdır.

Pankreatik cerrahi tipleri

Performanslarının süresine bağlı olarak üç tür işlem vardır:

 • Bir kişinin hayatını tehdit eden tehlikeli tanıların ilk tespitinde erken (acil ve acil) operasyonlar yapılır (büyük duodenal nipelin tıkanması, enzimatik peritonit, yıkıcı kolesistit ile akut pankreatit kombinasyonu).
 • Geç operasyonlar, hastalığın başlangıcından 2 hafta sonra, sekestrasyon aşamasına denk gelen, retroperitoneal yağ ve pankreasın ölü alanlarını alıkoyan ve eriten bir şekilde gerçekleştirilir.
 • Ertelenmiş (planlanmış) operasyonlar, bir ay içinde ve bazen de akut durumun tamamen giderilmesinden sonra gerçekleştirilir. Bu tür operasyonların amacı hastalığın nüksünü önlemektir.

Pankreatik pankreatik cerrahi, belirli bir vakanın özelliklerine bağlı olarak tamamen farklı olabilir. Ameliyatı etkileyen faktörler, hastalıklı dokuların sağlıklı olanlardan ayrılmasının varlığı veya yokluğu, pankreastaki pürülan nekrotik sürecin derecesi ve yaygınlığı, genel iltihaplanma derecesi ve gastrointestinal sistemin muhtemel eşlik eden hastalıkları olacaktır. Laparoskopi, pankreas ve abdominal kavitenin translaparotomik muayenesi kullanılarak bir veya daha fazla cerrahi müdahale yönteminin gerekliliğinin belirlenmesi mümkündür.

Laparoskopi sırasında pankreatojenik enzimatik peritonit oluşması durumunda, karın boşluğunun laparoskopik drenajı reçete edilir, bunu periton diyalizi ve ilaç infüzyonu takip eder. Bu ameliyatın özü, bir laparoskopun kontrolü altında, mikroirevatörlerin omental açıklığa ve subfrenik boşluğa getirilmesi ve sol iliak bölgede abdominal duvarın küçük bir delinmesi ile pelvis içine daha kalın bir drenajın sokulmasıdır.

Diyaliz solüsyonları antibiyotik, antiproteaz, sitostatik, antiseptik (klorheksidin veya furatsilin), glikoz solüsyonları içermelidir. Bu tedavi yöntemi başarıyla görevini yerine getirir, ancak akut peritonitin başlamasından sadece ilk üç gün sonra. Yağ pankreas nekrozu ve biliyer pankreatit için bu yöntemin kullanılması mantıklı değildir. Pankreatik peritonit ile biliyer yol dekompresyonu elde etmek için, laparoskopik abdominal drenaj kolesistoma ile desteklenebilir.

Lapatominin ödemli bir pankreatit formu olduğu durumda, pankreası çevreleyen doku, antibiyotikler, sitostatikler, proteaz inhibitörleri ile bir novokain solüsyonu ile infiltre edilir. Ek olarak, ilacın daha fazla infüzyonları için, enine kolonun mezenter kökü içine bir mikroirgator sokulur. Bunu doldurma deliğinin drenajı ve kolestostomun uygulanması takip eder. Enzimlerin girmesini ve toksik ayrışma ürünlerinin retroperitoneal dokuya yayılmasını önlemek için pankreasın gövdesi ve kuyruğu parapankreatik liflerden (abdominizasyon) izole edilir. Ameliyattan sonra nekrotik işlem durdurulmazsa, zaten zayıflamış bir organizmaya büyük bir baskı uygulayan relaparotomi gerekebilir.

Çoğunlukla, cerrahi müdahale, ana semptomu pankreastaki taşların varlığı olan, kalsine pankreatit gerektirir. Taş kanallarda bulunursa, sadece kanal duvarı kesilir. Taşlar çoklu ise, diseksiyon tüm bez boyunca gerçekleştirilir. Taşlardan etkilenen bir organın tam rezeksiyonunun gösterildiği durumlar vardır. Hastalık, 50 yaşın üzerindeki insanlarda ezici bir şekilde bulunur.

Pankreasta bir kist bulunursa, bezin bir kısmı ile birlikte çıkarılır. Gerekirse organ tamamen çıkarılabilir.

Pankreas kanseri ile, sadece radikal tedavi yöntemleri vardır.

Bu operasyon iyileşmeyi ve tam hayatı garanti etmez, son derece travmatiktir ve büyük oranda ölüm sağlar. Bu manipulasyonlara bir alternatif, hemorajik pancryonecrosis sırasında yapılan bir kriyo-analisttir. Bu prosedür sırasında, dokular, ultra düşük sıcaklıklara maruz kalmaktadır, bundan sonra, maruziyet bölgesinde sağlıklı bağ dokusu ortaya çıkmaktadır.

Genellikle safra yolu problemlerinin pankreas hastalığına katılması söz konusudur. Bu tür durumlar özel bir yaklaşım ve dikkat gerektirir. Pankreas eridiğinde, safra kesesi, duodenum ve mide rahatsız olabilir. Ne yazık ki, pankreatitin yıkıcı formlarının cerrahi tedavisinde, ölümlerin derecesi çok yüksektir -% 50-85.

Ameliyatın sonuçları

Ameliyatın insan sağlığını olumsuz etkileyebileceği gerçeğine hazırlıklı olmalısınız. İşte bazı olası sonuçları:

 • operasyon peritonit gelişimini tetikleyebilir (karın boşluğunda toksik maddelerin birikimi);
 • enzimlerin üretimi ile ilişkili hastalıkların alevlenmesi;
 • cerrahi sonrası bol kanama ve dokuların iyileşmesi yavaştır;
 • operasyon komşu organlar için kötü olabilir (duodenum, safra kesesi ve mide).

En az dört hafta, hasta doktorların yirmi dört saat gözetiminde hastanede olmalıdır. Zaman içinde bozulmayı fark edebilen ve olası komplikasyonları önleyen uzmanlardır. Bir hastanede kaldıktan sonra, doktorunuzun reçetelediği diyet, dinlenme, fiziksel aktivite eksikliği ve ilaç tedavisini içeren ev tedavi aşamasına geçebilirsiniz.
Postoperatif dönem tüm doktor reçetelerinin tam olarak yerine getirilmesini gerektirir, aksi takdirde relaps riski çok yüksektir.

Aşağıdaki öneriler bağlayıcı olacaktır:

 • İnsülin almak. Hastalık sırasında pankreas, yetersiz miktarda enzim üretir ve bu da pankreatitte sık görülen bir hastalık olan diabetes mellitus gelişimine yol açabilir.
 • Gastrointestinal kanalın işlevini tam ve güvenle yerine getirmesine yardımcı olan sindirim enzimlerini almak.
 • Katılan hekim tarafından verilen fizyoterapi.
 • Terapötik diyet.

Yani, pankreas ile pankreas üzerinde bir operasyonunuz varsa, bundan korkmamalısınız. Modern tıp yüksek düzeyde ve zamanında tıbbi yardım hayatınızı kurtarabilir!

Pankreası çıkarmak için ameliyat sonrası sonuçları nelerdir?

Pankreas, glandüler hücrelerden oluşur. Bazıları kanallara bağlanır ve enzimler açısından zengin olan sırrı ortadan kaldırır, diğerleri ise sırrını hormona - doğrudan kanın içine bırakır. Benign ve malign tümörler bu organın glandüler hücrelerinden oluşabilir; inflamasyonun bir sonucu olarak, boşluklar oluşur - kistler ve apseler; Kanallarında taşlar oluşur. Bütün bu koşullar ameliyatla tedavi edilir.

Bu makalede, organın vücutta tekil olarak temsil edilmesi ve ameliyatın çok spesifik olması nedeniyle, pankreas üzerindeki ameliyatın sonuçlarını ele alacağız.

Ameliyat endikasyonları

Pankreas cerrahisi ile gerçekleştirilir:

 • organ yaralanması;
 • bazı malformasyonlar;
 • kistler;
 • Konservatif tedavi etkili olmadığında pankreas nekrozu;
 • metastatik dahil tümörler;
 • abseler;
 • fistüller;
 • tıkanıklığa yol açan intraductal taşlar;
 • bez iltihabının neden olduğu peritonit;
 • organın damarlarından kanama.

Bezdeki operasyon türleri

Pankreasın patolojileri farklı türlerde cerrahi müdahaleler yapıldığında - hastalığın niteliğine ve hastanın durumuna bağlı olarak:

 1. Yaralanma durumunda, bezler, omentum torbasının ağzını, kanın çıkarılmasını, ezilmiş doku ve salgı bezi salgılarını yürütür. Sonra, doku sütüre edilir, kanama damarları bağlanır. Drenaj bezi çıkarılır.
 2. Organın veya ana kanalının tam bir yırtılması varsa, ya dikişlidir ya da (duruma bağlı olarak) bez ve jejunum arasında yapay bir iletişim (anastomoz) uygular. Bez torba boşaltılır.
 3. Bezin bir kısmının kesilmesinden sonra büyük taşlar çıkarılır, daha sonra kanal boşaltılır ve organ dikilir.
 4. Kanallarda çok sayıda taş varsa ve bunlara ek olarak sikatrisyel kanal daralması söz konusudur, taşlar çıkarılır, konstriksiyonlar kesilir ve daha sonra bez ve jejunum arasına anastomoz uygulanır.
 5. Bir kist oluştuğunda, genellikle pankreas dokusunun bir kısmı ile birlikte çıkarılır. Ayrıca, kistin lümeninden mide içine drenaj yapmak mümkündür, daha sonra, içeriği temizledikten sonra, kendisi iyileşecektir.
 6. Pankreasın iç organlarla bağlandığı veya dışarı çıktığı bir patolojik yol bulunursa, eksize edilir ve harici geçici drenaj çıkarılır veya bez ve bağırsak arasında yapay bir bağlantı oluşur.

Organ dokusu önemli derecede hasara uğrarsa, modern tıp pankreasın çıkarılıp çıkarılmasının mümkün olup olmadığı sorusunu yanıtlamayı olumlu olarak öğrendi. Dünyada, pancreathectomy'de on binlerce başarıyla gerçekleştirilen başarılı ameliyat var.

Uyarı! Uzak bezleri olan insanlar yaşamaya devam ederler, ancak her zaman sıkı bir diyete bağlı kalmaları ve bazı testlerin kontrolü altında sürekli olarak replasman tedavisi almaları gerekir.

Pankreası çıkarmak gerektiğinde

Bir organın çıkarılması, cerrahların en sıkı endikasyonları izlediği aşırı bir adımdır: böyle bir müdahale çok zor, travmatik ve yüksek bir mortalite oranına eşlik eder. Bu, vücudun özelliklerinden kaynaklanır: kan içinde serbest kaldığında oluşan enzimler, yıldırım şokuna neden olur ve komşu dokulara salınmaları durumunda, onları sindirirler.

Pankreasın çıkarılmasının nedenleri şunlardır:

 1. Organın büyük kısmına zarar veren yaralanma;
 2. Pankreatik kanser;
 3. Pankreas nekroz.

Pankreas iki şekilde kaldırılabilir:

 1. Tümör bez kafasına daha yakın konumdaysa, Whipple'ın çalışması yapılır: baş kısmı ve duodenumun bir kısmı genellikle mide, safra kesesi ve safra yolları, lenf düğümleri ile birlikte alınır. Pankreas vücudunun mide ve ince bağırsağın bir kısmı ile kurulan bağlantıları. Drenler yerleştirilir, karın boşluğu dikilir.
 2. Tümör bezin kuyruğunun yakınında lokalize ise, bez gövdesinin bir kısmı, kuyruk, dalak ve damarları çıkarılır.

Pankreatektomi sonrası

Pankreasın çıkarılmasından sonra prognoz belirsizdir. Bu gibi erken komplikasyonların gelişimini içerir:

 • kanama;
 • pankreasın yakınında bulunan sinirlere veya damarlara verilen hasar;
 • enfeksiyöz komplikasyonlar;
 • postoperatif pankreatit.

Postoperatif dönemde hem enzim hem de bez hormonlarının üretiminde bir eksiklik olacağı çok yüksek bir olasılıktır. Bu nedenle, yeterli bir yaşam kalitesini korumak için, enzim preparatları ve insülin veya glukagon ile replasman tedavisine ek olarak, pankreası çıkardıktan sonra bir diyet izlemeniz gerekir.

 1. Müdahalenin hemen ardından üç gün hasta sadece bir damar yoluyla sıvı yiyor ve alıyor. Günde az litreye kadar gazsız su içmesine izin verilir.
 2. Dördüncü günde, şekersiz zayıf bir çay rasyon içine sokulur, günde 1-2 beyaz ekmek krutonunu yiyebilirsiniz.
 3. Biraz sonra, az miktarda tuz, kraker, buhar omleti ile saflaştırılmış çorba yemeye izin verildi.
 4. Daha sonra, diyetin genişlemesi, su veya sebze suyu içinde pişirilen pirinç ve buğday lapası nedeniyle ortaya çıkar. Kurutulmuş beyaz ekmek yiyebilirsiniz.
 5. Yedinci günden itibaren sebze püresi, çorba, haşlanmış balık ve sufle şeklinde balık sote edilir.
 6. Dokuzuncudan onuncu güne kadar, rasyon uzun soluklu olarak genişledi. Ama hala kızarmış, yağlı yiyecekler, füme et, yağlı balık ve et eksik.

İpucu! Doktor tarafından reçete edilen diyetin kırılması tehlikelidir. Bunu sadece, operasyon uzmanı ile görüştükten sonra genişletmek gerekir.

Pankreas ameliyatı ne kadar tehlikeli?

Pankreas, cerrahi tedavi için son derece elverişsiz bir yer ile karakterizedir. Herhangi bir ameliyat, çeşitli komplikasyonlara neden olabilir - kanama, iltihap, pürülan apseler, glandüler organ sınırlarının ötesinde enzimlerin salınması ve çevre dokulara verilen hasar. Pankreastaki bir operasyon aşırı bir ölçektir ve sadece hastanın hayatını kurtarmak açısından bu olmadan yapılabiliyorsa gerçekleştirilir.

Cerrahi tedavi için gereklilik ve kontrendikasyonlar

Pankreas duodenum, safra kesesi ile yakından ilişkilidir, bu nedenle sindirim sisteminin bu organlarının hastalıkları benzer semptomlar üretebilir. Problemlerin kaynağını açıklığa kavuşturmak için ayırıcı teşhis gereklidir.

Pankreas cerrahisinin tüm hastalıkları için gerekli değildir. Bazı başarılı konservatif tedavi yöntemleri ile. Pankreas cerrahisi için bir takım mutlak ve nispi belirtiler vardır.

Glandüler sekresyonların çıkışını ve bazı durumlarda akut pankreatiti önleyen tümörler ve kistler için cerrahi tedavi gereklidir. Aşağıdaki hastalıklar cerrah tarafından acil müdahale gerektirir:

 • dokuların nekrozu (ölüm) eşlik eden akut pankreatit;
 • pürülan abseler;
 • iç kanama ile komplike yaralanmalar.

Pankreatit için bir operasyon da şiddetli ağrı eşlik eden hastalığın ciddi bir kronik seyrinde durumunda da yapılabilir.

İlk etapta pankreastaki taşlar, konservatif yöntemleri ortadan kaldırmaya çalışmaktadır, ancak eğer büyük bir formasyon meydana gelirse, onlardan kurtulmanın tek yolu, cerrahi bir işlemdir.

Diyabet tip 2 ve tip 1'de cerrahi, ciddi komplikasyonlar durumunda müdahale gerektirebilir: ilerleyici olmak üzere damar problemleri, nefropati.

Pankreasın anatomik kısımları

Pankreas, karnın hemen arkasında, üst karın boşluğunda yer alan kama şeklindedir. Geleneksel olarak, kalınlaşmış bir kafa, bir üçgen prizma şeklindeki bir gövde ve bezin kuyruk kısmı organın yapısında izole edilir. Pek çok organın (sağ böbrek, böbreküstü bezi, duodenum, dalak, vena kava, aort) komşudur. Böyle karmaşık bir düzenleme nedeniyle, pankreatik cerrahi doktordan en hassas çalışmaları gerektirir.

Pankreasta cerrahi müdahale tipleri

Tedavi edilen hastalığa bağlı olarak, cerrahi operasyonlar için çeşitli seçenekler vardır:

 • ölü dokunun çıkarılması;
 • organın kısmi veya tam rezeksiyonu;
 • bir kist veya apse drenajı;
 • kist ve taşların çıkarılması, bez tümörleri;
 • bez transplantasyonu.

Doktor, karın duvarı ve lomber bölgedeki insizyonlarla ameliyat edilen organa girdiğinde açık bir yöntemle müdahale yapılabilir. Abdominal duvarın delinmesi ile cerrahi prosedürler uygulandığında daha az travmatik minimal invaziv yöntemler de kullanılır (bunlar arasında ponksiyon - drenaj operasyonu ve laparoskopi).

Kolelitiazisin varlığında, akut pankreatite yönelik cerrahi, safra kesesinin eş zamanlı olarak rezeksiyonuna eşlik edebilir. Cerrahi çıkarmaya duyulan gereksinim, normal bir çıkış yokluğunun sonucu olarak safranın pankreatik kanallara girmesi, içlerinde salgı bezinin durgunluk göstermesi ve iltihabın oluşmasıdır. Bu durum sadece sağlık için değil, aynı zamanda hastanın hayatı için de tehlikelidir.

Operasyon yönteminden bağımsız olarak, ciddi bir komplikasyon riski vardır. Özellikle, yara dokusunun büyümesi nedeniyle bez kanalının daralması gelişebilir. Kronik pankreatit cerrahisi sonrası, çevre dokuların iltihaplanmasını önlemek için, postoperatif yatağın drenajı mümkün olduğu kadar iyice gerçekleştirilir, ancak apse gelişme riski hala vardır.

Ameliyat zorluğu

Cerrah için pankreasın erişilememesi nedeniyle pankreatit operasyonunun karmaşıklığı. Çoğu zaman, bu tür müdahaleler akut hayati nedenlerle, yani hastanın hayatına yönelik tehdit, cerrahi tedavi yönteminin risklerini aştığında gerçekleştirilir. Tehlike sadece operasyonun kendisi değil, aynı zamanda zor postoperatif dönemdir.

Ameliyat sonrası dönem

Ameliyattan sonraki ilk birkaç gün içinde hasta IV damla kullanarak intravenöz özel solüsyonlarla beslenir. Üç gün sonra, sonra içebilirsiniz - tuz, baharat ve şeker eklemeden ezilmiş yarı sıvı yiyecekler yiyin.

Pankreas tamamen veya kısmen çıkarılırsa, hasta yiyeceklerle sindirim enzimleri almalıdır.

Yatan bakım

Ameliyat edilen hastanın komplikasyon gelişme riski ile bağlantılı olarak yoğun bakım ünitesine transfer edilir. Ameliyattan sonraki ilk günde, kan basıncının sürekli olarak izlenmesi, idrarın fiziko-kimyasal göstergeleri, hematokrit ve şekerin yanı sıra diğer hayati parametreler de gerçekleştirilir.

Hastalar, doktorun görüşüne göre, yeterli olduğu takdirde ikamet yerine gözetim altında evde tedaviye transfer edilir.

Operasyondan sonraki ikinci günde, stabil bir durumda, doktor tarafından reçete edilen karmaşık tedavi ve gözlemin devam ettiği cerrahi departmana aktarılır. Çalışanlar, durumun ciddiyetine, müdahalenin doğasına ve komplikasyonların varlığına göre bakım sağlar.

Olası komplikasyonlar

Herhangi bir cerrahi prosedürün tehlikeli sonuçları olabilir. Pankreatik cerrahiden sonra sık görülen bir komplikasyon iltihaplıdır, kanamadır. Belki de diyabet gelişimi, sindirim bozuklukları ve yararlı maddelerin asimilasyonu. Bir başka olası komplikasyon, ameliyat edilen organın yakınında bulunan sinirlere ve kan damarlarına zarar vermesidir.

Diyet tedavisi

Diyet ve terapötik beslenme pankreas cerrahisi geçiren hastaların postoperatif rehabilitasyonunda önemli rol oynar. İlk iki gün hasta oruç gösterilirken, üçüncü günde bir koruyucu diyete geçebilirsiniz.

Ameliyattan sonraki ilk haftada, yemek yemelisiniz, buğulanmış, daha sonra diyette kaynatılmış yiyecekler ekleyebilirsiniz. 7-10 gün sonra, ameliyat edilen hastanın durumu izin veriyorsa, az miktarda et ve balık yemesine izin verilir. Kızarmış, yağlı ve baharatlı yiyeceklerden kesinlikle kaçınmalısınız.

ilaçlar

Enzimler içeren veya gelişimlerine katkıda bulunan ilaçların alınması tavsiye edilir. Bu ilaçlar sindirim sisteminin işleyişini iyileştirmeye ve komplikasyon riskini azaltmaya yardımcı olur. Uyuşturucu almayı reddetmek yüksek risklere yol açar:

 • artan gaz oluşumu;
 • şişkinlik;
 • ishal ve mide ekşimesi.

Bir organ nakli yapıldıysa, hastaya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar reçete edilir. Bu reddetmeyi önlemek için gereklidir.

Bir organın veya bir kısmının çıkarılmasından sonra hayat

Tam bir pankreas rezeksiyonu ya da sadece bir kısmının çıkarılmasından sonra, bir kişi yeterli tedaviden geçiyorsa, bir doktor tarafından reçete edilen ilaçları alıp, doğru bir şekilde yiyebilir.

Pankreas, insan vücudunun işleyişinde önemli bir rol oynar. Karbohidrat metabolizmasını düzenleyen sindirim enzimleri ve hormonlarının üretimiyle uğraşır. Aynı zamanda, hormonal ve enzimatik fonksiyonlar doğru seçilmiş replasman tedavisi ile telafi edilebilir.

Cerrahi manipülasyon sonucunda tüm organın veya bir kısmının rezeksiyonu yapıldıysa, diyetin (genellikle küçük porsiyonlarda) gözlemlenmesi, alkollü içeceklerin yaşamın sonuna kadar tamamen ortadan kaldırılması son derece önemlidir. Enzim içeren ilaç gösterilir. Diyabet riski nedeniyle kan şekeri seviyelerinin bağımsız olarak kontrol edilmesi gereklidir.

Rehabilitasyon önlemlerinin başarısı büyük ölçüde hastanın disipline bağlıdır. Eğer tüm tıbbi tavsiyelere uyursanız, beden sonunda yeni koşullara adapte olacak, hasta kendini kontrol ve düzenlemeyi öğrenecek ve neredeyse tanıdık bir hayat sürecek.

Pankreas ameliyatı: endikasyonlar, tipleri, prognoz

Pankreas, hem dış hem de iç salgı bezi olması bakımından eşsiz bir organdır. Sindirim için gerekli olan enzimleri üretir ve bağırsaklara boşaltım kanallarına girer, ayrıca doğrudan kana giren hormonları üretir.

Pankreas karın boşluğunun üst katında, doğrudan mide arkasında, retroperitoneal, oldukça derin bulunur. Şartlı olarak 3 bölüme ayrılmıştır: kafa, vücut ve kuyruk. Birçok önemli organın bitişiğindedir: kafa duodenuma gider, arka yüzü sağ böbreğe, adrenal bezlere, aorta, üst ve alt vena kavaya, diğer birçok önemli damarlara, dalağa yakındır.

pankreas yapısı

Pankreas, sadece işlevselliği açısından değil, aynı zamanda yapısı ve konumu açısından da eşsiz bir organdır. Bağ ve glandüler dokudan oluşan yoğun bir kanal ve damar ağı içeren parankimal bir organdır.

Ek olarak, bu organın etiyoloji, patogenez ve buna bağlı olarak, onu etkileyen hastalıkların tedavisi (özellikle akut ve kronik pankreatit) açısından çok net olmadığını söyleyebiliriz. Doktorlar her zaman bu tür hastalara karşı tedbirlidirler, çünkü pankreatik hastalıkların seyri asla tahmin edilemez.

Bu organın böyle bir yapısı ve rahatsız edici konumu, cerrahları son derece rahatsız ediyor. Bu alandaki herhangi bir müdahale, birçok komplikasyonun gelişmesiyle doludur - kanama, takviye, nüks, vücut dışındaki agresif enzimlerin salınması ve çevre dokuların erimesi. Bu nedenle, pankreasın yalnızca sağlık nedenleriyle çalıştırıldığı söylenebilir - başka hiçbir yöntemin hastanın durumunu hafifletemeyeceği ya da ölümünü önleyemeyeceği açıktır.

Ameliyat endikasyonları

 • Pankreatik nekroz ve peritonit ile akut inflamasyon.
 • Supraksiyon ile nekrotik pankreatit (acil cerrahi için mutlak endikasyon).
 • Abseler.
 • Kanama ile yaralanmalar.
 • Tümörler.
 • Ağrı ve bozulmuş çıkış ile birlikte eşlik eden kistler ve psödokistler.
 • Şiddetli ağrı ile kronik pankreatit.

Pankreatik operasyon türleri

 1. Nekrektomi (ölü dokunun çıkarılması).
 2. Rezeksiyon (organın bir kısmının çıkarılması). Başın çıkarılması gerekiyorsa, pankreatoduodenal rezeksiyon yapılır. Kuyruk ve gövde - distal rezeksiyon hasar ile.
 3. Total pankreatiktomi.
 4. Abse ve kistlerin drenajı.

Akut pankreatit için cerrahi

Akut pankreatit için cerrahi endikasyonlar için tek bir kriter bulunmadığı söylenmelidir. Ancak cerrahların oybirliği ile karşılaştığı bazı korkunç komplikasyonlar vardır: müdahale edilmemesi kaçınılmaz olarak hastanın ölümüne yol açacaktır. Cerrahi müdahale için başvurdu:

 • Enfekte pankreas nekrozu (bez dokusunun pürülan erimesi).
 • İki gün boyunca konservatif tedavinin etkisizliği.
 • Pankreas apsesi.
 • Pürülan peritonit.

Pankreatik nekrozun düzelmesi akut pankreatitin en korkunç komplikasyonudur. Nekrotizan pankreatit vakaların% 70'inde görülür. Radikal tedavi olmadan (cerrahi), ölüm oranı% 100'e yaklaşıyor.

Enfekte pankreatik nekroz için bir operasyon açık bir laparotomi, nekrotomi (ölü dokunun çıkarılması), postoperatif yatağın drenajıdır. Kural olarak, sıklıkla (vakaların% 40'ında) yeniden oluşturulan nekrotik dokunun çıkarılması için belirli bir süre sonra tekrar laparotomiye ihtiyaç vardır. Bazen bunun için karın boşluğu sütüre edilmez (solda açık), kanama riskiyle birlikte, nekrozun uzaklaştırıldığı yer geçici olarak bastırılır.

Ancak son zamanlarda, bu komplikasyon için tercih edilen operasyon, yoğun postoperatif lavaj ile kombinasyon halinde nekrotomidir: postoperatif alanda nekrotik doku çıkarıldıktan sonra, antiseptiklerle yoğun yıkama ve aynı anda aktif aspirasyonla (emme) antibiyotik solüsyonlarının yapıldığı dren silikon tüpleri bırakılır.

Eğer kolelitiazis akut pankreatitin nedeni olsaydı, kolesistektomi (safra kesesinin çıkarılması) da gerçekleştirilir.

sol: laparoskopik kolesistektomi, sağ: açık kolesistektomi

Laparoskopik cerrahi gibi minimal invaziv yöntemler pankreatonekroz için önerilmez. Ödemi azaltmak için çok ciddi hastalarda sadece geçici bir önlem olarak uygulanabilir.

Pankreatik apseler, enfeksiyon enjekte edildiğinde veya psödokistin baskılanmış olduğu uzun süreli dönemde sınırlı nekrozun arka planında ortaya çıkar.

Tedavinin amacı, herhangi bir apse gibi diseksiyon ve drenajdır. Operasyon birkaç şekilde gerçekleştirilebilir:

 1. Açık yöntem Bir laparotomi gerçekleştirilir, bir apse açılır ve tamamen temizlenene kadar boşluğu boşaltılır.
 2. Laparoskopik drenaj: bir laparoskopun kontrolü altında, bir apse diseksiyonu, yaşanabilir olmayan dokuların çıkarılması ve drenaj kanallarının yerleştirilmesi, tıpkı geniş pankreas nekrozunda olduğu gibi gerçekleştirilir.
 3. İç drenaj: apse açıklığı mide arka duvarından gerçekleştirilir. Böyle bir operasyon ya laparotomi ya da laparoskopik olarak yapılabilir. Sonuç - apse içeriğinin çıkışı, oluşan yapay fistül aracılığıyla mideye doğru gerçekleşir. Kist yavaş yavaş yok edilir, yumruk açıklığı sıkılır.

Pankreas psödokist operasyonları

Pankreastaki psödokistler, akut inflamatuar sürecin çözümlenmesinden sonra oluşur. Psödokist, pankreatik meyve suyu ile doldurulmuş bir kabuk olmadan bir oyuktur.

Psödokistler oldukça büyük olabilirler (çap olarak 5 cm'den fazla), çünkü tehlikeli:

 • Çevreleyen doku kanallarını sıkabilir.
 • Kronik ağrıya neden olur.
 • Suppürasyon ve apse oluşumu mümkündür.
 • Agresif sindirim enzimleri içeren kist içeriği vasküler erozyon ve kanamaya neden olabilir.
 • Son olarak, bir kist karın boşluğuna girebilir.

Ağrı veya kanalların sıkışması ile birlikte bu tür büyük kistler, derhal çıkarılmaya veya drenaja maruz kalır. Psödokistlerin başlıca operasyon türleri:

 1. Kistin perkütan dış drenajı.
 2. Kistin eksizyonu.
 3. İç drenaj. İlke, mide veya bağırsak ilmikli bir kistin anastomozunun yaratılmasıdır.

Pankreatik rezeksiyon

Rezeksiyon bir organın bir kısmının çıkarılmasıdır. Pankreas rezeksiyonu en sık olarak, tümörünün yenilgisi ile, en azından kronik pankreatitle birlikte yaralanmalarla yapılır.

Pankreastaki kan beslemesinin anatomik özelliklerinden dolayı, iki parçadan biri çıkarılabilir:

 • Duodenum ile birlikte kafa (ortak kan kaynağı olduğu gibi).
 • Distal (vücut ve kuyruk).

Pancreatoduodenal rezeksiyon

Oldukça yaygın ve iyi kurulmuş bir operasyon (Whipple operasyonu). Bu duodenum, safra kesesi ve midenin bir kısmının yanı sıra yakındaki lenf düğümleri ile birlikte pankreasın başının çıkarılmasıdır. En sık, pankreasın başında yer alan tümörlerde, Vater papilla kanserinde ve bazı durumlarda kronik pankreatitte üretilir.

Etkilenen organın çevredeki dokularla birlikte çıkarılmasına ek olarak, çok önemli bir adım da, pankreatik güdükten safra ve pankreatik salgının çıkışının yeniden oluşturulması ve oluşmasıdır. Sindirim sisteminin bu bölümü yeniden monte edilmiş gibi görünüyor. Birkaç anastomoz yaratıldı:

 1. Jejunum ile midenin çıkış bölümü.
 2. Bağırsağın bir döngü ile pankreas kanalı güdük.
 3. Bağırsak ile ortak safra kanalı.

Pankreatik kanalı bağırsak içine değil, mideye (pancreatogastroanastomosis) vermenin bir yöntemi vardır.

Pankreasın distal rezeksiyonu

Vücut veya kuyruk tümörleri ile gerçekleştirilir. Bu lokalizasyonun habis tümörlerinin hemen hemen her zaman inoperabl olduğu ve bağırsak damarlarına hızla çimlendikleri söylenmelidir. Bu nedenle, çoğu zaman böyle bir operasyon iyi huylu tümörler ile gerçekleştirilir. Distal rezeksiyon genellikle dalağın çıkarılması ile birlikte yapılır. Distal rezeksiyon, postoperatif diyabetes mellitus gelişiminde daha fazla ilişkilidir.

Pankreasın distal rezeksiyonu (dalak ile birlikte pankreasın kuyruğunu çıkarma)

Bazen operasyonun hacmi önceden tahmin edilemez. Muayenede tümörün çok yayıldığı ortaya çıkarsa, organın tamamen çıkarılması mümkündür. Böyle bir operasyon denir toplam pankreatiktomi.

Kronik pankreatit için ameliyatlar

Kronik pankreatitte cerrahi müdahale sadece hastanın durumunu hafifletmek için bir yöntem olarak gerçekleştirilir.

 • Kanalların drenajı (kanalların açıklığının belirgin şekilde ihlali durumunda, jejunum ile bir anastomoz oluşturulur).
 • Kistlerin rezeksiyonu ve drenajı.
 • Mekanik sarılık veya duodenal stenoz için başın rezeksiyonu.
 • Total organ hasarı olan Pancreathectomy (ciddi persistan ağrı sendromu, tıkanma sarılığı).
 • Pankreatik kanallardaki taşların varlığında, salgıların çıkışının önlenmesi veya şiddetli ağrıya neden olması, virsungotomi (kanalın diseksiyonu ve taşın çıkarılması) veya kanalın tıkanma seviyesinin üstünde drenajı (pankreatojejunostomi) yapılabilir.

Ameliyat öncesi ve sonrası dönemler

Pankreas cerrahisine hazırlık yapmak diğer operasyonlara hazırlanmaktan çok farklı değildir. Bu özellik, pankreas üzerindeki çalışmaların, sağlık nedenleriyle, yani yalnızca müdahale etmeme riskinin, operasyonun kendisinin riskinden çok daha yüksek olduğu durumlarda gerçekleştirilmesidir. Bu nedenle, bu tür işlemler için bir kontraendikasyon sadece hastanın çok ciddi bir durumudur. Pankreas operasyonları sadece genel anestezi altında yapılır.

Pankreasta ameliyattan sonra, ilk birkaç gün boyunca parenteral nütrisyon gerçekleştirilir (besin solüsyonları, kanın içine damlatılarak verilir) veya operasyon sırasında, bir bağırsak sondası kurulur ve bağırsak içine özel besin karışımları konur.

Üç gün sonra, önce içilir, daha sonra tuz veya şeker içermeyen yarı katı yiyecekler kullanılabilir.

Pankreas cerrahisi sonrası komplikasyonlar

 1. Pürülan inflamatuar komplikasyonlar - pankreatit, peritonit, apse, sepsis.
 2. Kanama.
 3. Anastomozların başarısızlığı.
 4. Diabetes mellitus.
 5. Sindirim ve gıda emilim bozuklukları - malabsorpsiyon sendromu.

Rezeksiyon ya da pankreasın çıkarılmasından sonraki hayat

Pankreas, daha önce de belirtildiği gibi, vücudumuz için çok önemli ve eşsiz bir organdır. Sadece pankreas karbonhidrat metabolizmasını düzenleyen hormonlar üretir - insülin ve glukagon, bir dizi sindirim enzimi üretir.

Ancak, bu bedenin hem bir hem de diğer işlevlerinin replasman tedavisi ile başarılı bir şekilde telafi edilebileceğine dikkat edilmelidir. Bir insan, örneğin, karaciğer olmadan, ancak pankreas olmadan, doğru yaşam tarzı ve yeterli tedavi ile yaşayamaz, uzun yıllar yaşayabilir.

Pankreasta ameliyat sonrası hayat kuralları nelerdir (özellikle bir bölümün ya da tüm organın rezeksiyonu için)?

 • Yaşamın sonuna kadar diyete sıkı sıkıya bağlılık. Günde 5-6 kez küçük yemekler yemelisiniz. Yiyecek minimum yağ içeriği ile sindirilebilir olmalıdır.
 • Alkolün mutlak dışlanması.
 • Bir doktor tarafından reçete edilen enterik kaplamada enzim preparatlarının kabulü.
 • Kan şekerinin kendi kendini izlemesi. Pankreasın bir kısmının rezeksiyonu sırasında diabetes mellitus gelişimi gerekli bir komplikasyondur. Çeşitli kaynaklara göre, vakaların% 50'sinde gelişir.
 • Endokrinolog tarafından reçete edilen rejime göre diyabetes mellitus - insülin tedavisi tanısı koyarken.

Genellikle ameliyattan sonraki ilk aylarda vücut adapte olur:

 1. Hasta kilo verme eğilimindedir.
 2. Yedikten sonra karnında rahatsızlık, ağırlık ve ağrı vardır.
 3. Sık sık gevşek tabureler vardır (genellikle her yemekten sonra).
 4. Yetersizlik, halsizlik, malabsorbsiyon ve diyet kısıtlamaları nedeniyle beriberi belirtileri vardır.
 5. İnsülin tedavisini ilk başta reçete ederken, sıklıkla hipoglisemik durumlar mümkündür (bu nedenle, şeker seviyelerinin normal değerlerin üstünde tutulması önerilir).

Ama yavaş yavaş vücut yeni koşullara uyum sağlar, hasta da kendini düzenlemeyi öğrenir ve hayat sonunda normal bir işe girer.

Pankreasta ameliyat sonrası sağlık ve yaşamın sonuçları, prognozu

Pankreas cerrahisinin sonuçları birçok faktöre bağlıdır. Bu organın hastalığı için herhangi bir ameliyat tehlikeli ve uzun bir süre yaşam kalitesini önemli ölçüde bozar. Ancak, kurulan kuralların gözetilmesiyle, operasyondan sonra tam bir hayat mümkündür.

Cerrahi tedaviye ne zaman ihtiyaç duyulur?

Pankreasın (RV) cerrahi tedavisine duyulan gereksinim, yaşam için bir tehdit olduğunda ve önceki uzun vadeli konservatif tedavinin etkisiz olduğu durumlarda ortaya çıkar.

Ameliyat için endikasyonlar şunlardır:

 • artan tedavi ile akut pankreatit, ilaç tedavisi için uygun değildir;
 • hastalığın komplikasyonları - pankreatik nekroz, hemorajik pankreatit, apse, psödokist, fistül;
 • dokunun yapısında belirgin değişiklikler olan uzun süreli kronik pankreatit: atrofi, fibrozis veya kanallar (deformite, stenoz) ve fonksiyonun önemli ölçüde bozulması;
 • kalkülüsün varlığına bağlı olarak kanalların açıklığının ihlali;
 • eğitim benign ve malign;
 • yaralanması.

Abdominal operasyonların zorlukları

Anatomik yapının özellikleri ve pankreasın topoğrafik konumu abdominal operasyonlar sırasında yaşamı tehdit eden yüksek komplikasyon riskine yol açmaktadır.

Organın parankim, glandüler ve bağ dokusundan oluşur, yaygın bir kan damarları ve kanalları ağı içerir. Bez dokusu kırılgan, hassastır: bu dikiş dikmesini zorlaştırır, skar süreci uzar ve operasyon sırasında kanama meydana gelebilir.

Önemli sindirim organları ve büyük damarların (aort, superior ve inferior vena cava, pankreasın kuyruk bölgesinde bulunan sol böbreğin atardamarı ve damarı) bezine olan yakınlık nedeniyle, şok veya komşu organların gelişmesiyle birlikte vasküler yatağa giren pankreas suyu tehlikesi vardır. Aktif enzimler tarafından sindirime bağlı derin lezyon. Bu bez veya kanalları tahrip olduğunda olur.

Bu nedenle, herhangi bir abdominal cerrahi, kapsamlı bir incelemeden ve hastanın hazırlanmasından sonra, sıkı endikasyonlara göre gerçekleştirilir.

Minimal invaziv girişimlerin olası komplikasyonları

Klasik cerrahi girişimlere ek olarak, pankreas patolojisinin tedavisinde minimal invaziv cerrahi prosedürler kullanılmaktadır. Bunlar şunları içerir:

 • laparoskopi;
 • Radyocerrahi - hastalık sitesi siber-bıçak yoluyla güçlü ışınlama tarafından etkilenir, yöntem cilt ile temas gerektirmez;
 • kriyocerrahi - tümör donması;
 • lazer cerrahisi;
 • sabit ultrason.

Siber bıçak ve laparoskopiye ek olarak, tüm teknolojiler duodenumun lümenine yerleştirilen bir probla gerçekleştirilir.

Laparoskopi ile tedavi için, ön kamara duvarında bir göz merceği ve manipülatör ile laparoskopun yerleştirilmesi için 2 - 1 veya daha fazla insizyon yapılır - cerrahi müdahale için özel aletler. Ekrandaki görüntü üzerindeki işlemin ilerlemesini kontrol eder.

Bir X-ışını endoskopu ve ekoendoskop kullanımı ile kansızlık yöntemi daha sık ve daha sıklıkla kullanılmaktadır. Lateral mercek ile özel bir enstrüman duodenum içine ağız içine sokulur ve x-ray veya ultrason kontrolü altında pankreas veya safra kesesi kanallarında cerrahi manipülasyon gerçekleştirilir. Gerekirse, bir stent, bir taş veya bir yumru ile daraltılmış veya bloke edilmiş kanal içine yerleştirilir, hesap kaldırılır ve açıklık geri yüklenir.

Yüksek teknolojili ekipmanların kullanımı ile bağlantılı olarak, tüm minimal invaziv ve kansız yöntemler, müdahale tekniğini uygun bir teknisyen tarafından doğru bir şekilde uygulandığında etkilidir. Ancak bu gibi durumlarda bile doktor için bazı zorluklar vardır:

 • manipülasyon için yeterli alan eksikliği ile;
 • dikiş yaparken dokunma ile temas;
 • Eylemleri doğrudan operasyon alanında gözlemlemenin imkânsızlığı ile.

Bu nedenle, ameliyat sonrası hafif bir şekilde yapılan komplikasyonlar çok nadir görülür:

 • dikiş yaparken kanama;
 • enfeksiyon;
 • Bir apse gelecekteki gelişim veya yanlış kist oluşumu.

Uygulamada, laparotomik minimal invaziv ve non-invaziv yöntemler arasındaki fark aşağıdakilerden oluşur:

 • komplikasyon yokluğunda;
 • güvenlik;
 • kısa süreli yatarak tedavi;
 • hızlı rehabilitasyonda.

Bu yöntemler uzmanlardan iyi geribildirim aldı ve hatta çocukları tedavi etmek için kullanılıyor.

Pankreas ameliyatı yaşam için tehlikeli midir?

Pankreas hastalıkları progresyon ile ortaya çıkar. Çoğu durumda, prognoz yaşam için elverişsizdir: gecikmiş tanı, tedavi ya da ciddi rahatsızlık durumunda ölümcül bir sonuç ölümcül olabilir. Mevcut endikasyonlarla mümkün olan en kısa sürede cerrahi müdahale yapılması gereklidir.

Cerrahi müdahale karmaşık ve uzun bir prosedürdür ve istatistiklere göre yüksek mortalite eşlik eder. Ancak bu, üzerinde işlem yapılması tehlikeli olduğu anlamına gelmez. Pankreas patolojisi o kadar şiddetlidir ki, hayatı ve sağlığı korumak için cerrahi endikasyon verirken radikal tedaviyi reddetmek imkansızdır. Zaten cerrahi manipülasyon sürecinde, hastanın gelecekteki durumunu ve komplikasyonların ortaya çıkmasını tahmin etmek mümkündür.

Bir hastanede ameliyat sonrası hasta bakımı

Postoperatif dönemde ani komplikasyonlar nedeniyle durum daha da kötüleşebilir. Bunlardan en yaygın olanı akut pankreatittir, özellikle de cerrahi müdahale duodenum (DU), mide veya safra kesesi ve pankreas kanallarına yayılırsa. Pankreas nekrozu olarak ilerler: Hastanın karnı kötü bir şekilde incinmeye başlar, sıcaklık artar, kusma görülür, kan - lökositozda, artmış ESR, yüksek seviyelerde amilaz ve şeker. Bu işaretler pankreas veya yakın organların bir kısmının çıkarılmasının bir sonucudur. Onlar, pürülan bir sürecin geliştiğini ve bir taş veya kan pıhtısının da geri çekilebileceğini belirtiyorlar.

Akut pankreatite ek olarak, diğer postoperatif komplikasyon riski vardır. Bunlar şunları içerir:

 • kanama;
 • peritonit;
 • hepatik ve böbrek yetmezliği;
 • pankreatik nekroz;
 • diyabet mellitus.

Gelişmelerinin yüksek olasılığı göz önüne alındığında, ameliyattan hemen sonra, hasta yoğun bakım ünitesine girer. Gün boyunca gözlem altındadır. Önemli vital bulgular izlenir: kan basıncı, EKG, nabız, vücut ısısı, hemodinami, kan şekeri, hematokrit, idrar indikatörleri.

Yoğun bakım ünitesinde kaldığı süre boyunca hastaya 0 - tam açlıklı bir diyet verilir. Sadece içmeye izin verilir - 2 litreye kadar gazsız mineral alkali su, kuşburnu suyu, zayıf demlenmiş çay, komposto. Ne kadar sıvı içmeniz gerekiyorsa, doktor sayar. Esansiyel proteinlerin, yağların ve karbonhidratların yeniden doldurulması, özel protein, glukoz-tuz lipit çözeltilerinin parenteral uygulamasıyla gerçekleştirilir. Gerekli hacim ve kompozisyon da her hasta için ayrı ayrı doktor tarafından hesaplanır.

Durum stabil ise, hasta 24 saat içinde cerrahi bölümüne transfer edilir. Orada daha fazla tedavi ve bakım yapılır, üçüncü günde diyet beslenme reçete edilir. Özel beslenme de dahil olmak üzere kombine terapi, operasyon, durum, komplikasyonların varlığı dikkate alınarak ayrı ayrı reçete edilir.

Hastanede, hasta uzun bir süre kalır. Kalma süresi, patolojiye ve cerrahi müdahalenin ölçeğine bağlıdır. Sindirimi sağlamak için en az 2 ay gereklidir. Bu dönemde diyet ayarlanır, kan şekeri ve enzimler izlenir ve normale indirilir. Enzim eksikliği ve hiperglisemi ameliyattan sonra ortaya çıkabileceğinden, replasman enzim tedavisi ve hipoglisemik ilaçlar reçete edilir. Postoperatif bakım, başarılı cerrahi kadar önemlidir. Bir insanın gelecekte nasıl yaşayacağına ve hissedeceğine bağlı.

Hasta ayakta tedavi için açık bir hastalık izni ile stabil bir durumda taburcu edilir. Bu zamana kadar sindirim sistemi yeni duruma uyarlanmış ve işleyişi restore edilmiştir. Öneriler, gerekli rehabilitasyon önlemlerini, ilaçları, diyetleri ayrıntılı olarak göstermektedir. Nüksü önlemek için hangi rejimi gözlemlemesi gerektiği ve ne yemesi gerektiği hasta ile tartışılır.

Hastanın rehabilitasyonu

Pankreasta ameliyat sonrası rehabilitasyon zamanlaması değişebilir. Patolojiye, radikal müdahale, ilişkili hastalıklar ve yaşam tarzına bağlıdırlar. Cerrahi tedavi yoğun pankreatik nekroz veya pankreatik kanserden kaynaklanıyorsa ve pankreas ve komşu organların kısmi veya total rezeksiyonu yapıldıysa, vücudun iyileşmesi aylar sürecek ve bazıları bir yıl sürecektir. Ve bu dönemden sonra sürekli bir reçete ile, sıkı bir diyete bağlı kalmak, sürekli reçeteli ilaçlar almak zorunda kalacaktır.

Evde, bir kişi sürekli zayıflık, yorgunluk, uyuşukluk hisseder. Bu ciddi bir işlemden sonra normal bir durumdur. Rejimi gözlemlemek ve aktivite ile dinlenme arasında bir denge bulmak önemlidir.

Deşarjdan sonraki ilk 2 hafta boyunca, tam dinlenme (fiziksel ve psikososyal), diyet ve ilaçlar reçete edilir. Nazik bir rejim öğleden sonra kestirmek, stres ve psikolojik stres yokluğu anlamına gelir. Okuma, ev işleri, televizyon izleme, yorgunluk hissini arttırmamalıdır.

Yaklaşık 2 hafta içinde çıkabilirsiniz. Temiz hava sakin adımında önerilen yürüyüş, yavaş yavaş onların süresini artırır. Fiziksel aktivite sağlığı iyileştirir, kalbi ve kan damarlarını güçlendirir, iştahı artırır.

Engelli listesini kapatmak ve yaklaşık 3 ay içinde profesyonel bir aktiviteye geri dönmek mümkün olacaktır. Fakat bu mutlak bir terim değil - hepsi sağlık durumunun, klinik ve laboratuvar parametrelerinin durumuna bağlıdır. Bazı hastalarda bu daha erken gerçekleşir. Engellilik nedeniyle ağır operasyonlardan sonra çoğu bir yıl için engel grubunu belirledi. Bu süre boyunca hasta yaşıyor, diyete bağlı, rutin, reçeteli ilaç tedavisi alıyor, fizyoterapiye uğrar. Gastroenterolog veya terapist hastayı gözlemler, laboratuardaki kan ve idrar değerlerini kontrol eder, tedaviyi düzeltir. Hasta ayrıca endokrin patolojisiyle ilgili bir uzmanı da ziyaret eder: Pankreas diyabeti üzerinde büyük ölçekli ameliyatlar yapıldıktan sonra diyabet gelişir. Bu sefer ne kadar iyi yaşayacak, doktorların tavsiyesine tam olarak bağlı kalmaya bağlı.

Belirlenen bir süreden sonra, hasta tekrar işe dönme olasılığı sorusu MSEC (tıbbi ve sosyal uzman komisyonu) geçer. Fiziksel durumun ve sosyal durumun onarılmasından sonra bile, birçok insanın yaşam boyu uyuşturucu alması, kendilerini yemeğe sınırlaması gerekecektir.

Ameliyat sonrası tedavi

Tıbbi taktik, hastanın durumunu göz önünde bulundurarak muayene öncesi ve sonrası muayene verilerini inceledikten sonra doktor tarafından geliştirilmiştir. Bir kişinin sağlığının ve genel refahının seçilen cerrahi tedavi yöntemine ve rehabilitasyon önlemlerinin kalitesine bağlı olmasına rağmen, ameliyat sonrası mortalite oranı hala yüksektir. Doğru tedavi stratejisini seçmek sadece vital bulguların normalleşmesi için değil, aynı zamanda hastalığın nüksetmesini önlemek ve stabil remisyon elde etmek için de önemlidir.

Halen hastanede iken, hastaya enzim ve insülin şeklinde replasman tedavisi verilir ve uygulama dozu ve sıklığı hesaplanır. Gelecekte gastroenterolog ve endokrinolog terapiyi ayarlıyor. Çoğu durumda, bu hayat boyu tedavidir.

Aynı zamanda, hasta farklı gruplardan çok sayıda ilaç alıyor:

 • antispazmodikler ve analjezikler (ağrı varlığında);
 • IPP - proton pompa inhibitörleri;
 • hepatoprotektörler (karaciğerin işlevlerini ihlal ederek);
 • şişkinlik etkilemek;
 • dışkıların normalleştirilmesi;
 • multivitaminler ve eser elementler;
 • yatıştırıcılar, antidepresanlar.

Doktor tarafından reçete edilen tüm ilaçlar, o da dozu değiştirir.

Devletin normalleşmesi için bir ön koşul, yaşam tarzının bir değişikliğidir: alkol ve diğer bağımlılıkların reddedilmesi (sigara).

diyet

Diyet beslenmesi, karmaşık tedavinin önemli bileşenlerinden biridir. Daha ileri prognoz, diyete sıkı sıkıya bağlı kalmaya bağlıdır: Diyette küçük bir rahatsızlık bile ciddi bir nüksetmeye neden olabilir. Bu nedenle, yemek yeme kısıtlamaları, alkollü içeceklerin ve sigara içilmesinin önlenmesi - remisyonun başlaması için bir ön şarttır.

Hastaneden taburcu edildikten sonra diyet, Pevzner tarafından 5P tabloya karşılık gelir, ilk seçenek, silme şeklinde (2 ay), remisyon meydana geldiğinde, 5P, ikinci seçenek, açılmamış görünüm (6-12 ay) olarak değişir. Gelecekte, 1 numaralı tabloyu çeşitli versiyonlarda atayabilirsiniz.

Ameliyattan sonra iyileşmek için sıkı gıda kısıtlamalarına uymak yarım ay sürecektir. Gelecekte, diyet genişler, diyette değişiklikler meydana gelir, yeni ürünler yavaş yavaş ortaya çıkarılır. Uygun beslenme:

 • sık ve fraksiyonel - küçük porsiyonlarda günde 6-8 kez (daha sonra düzeltildi: yiyecek alımı sıklığı günde 2 kez atıştırmalıklarla 3 kez azalır);
 • sıcak;
 • püre kıvamına getirilir;
 • buğulanmış veya pişirilmiş ve pişirilmiş.

Hastalığın tüm aşamalarında, remisyon dahil, yağlı, kızarmış, baharatlı, füme tabaklar yasaktır. Menüyü derlemek için izin verilen ve yasaklanan yiyecekler, kalori içeriği ile özel tablolar kullanılır.

Diyette herhangi bir değişiklik doktor ile anlaşılmalıdır. Yaşam boyunca pankreas cerrahisi sonrası bir diyet sürdürülmelidir.

Fizik tedavi

Fizik tedavi (egzersiz terapisi) vücudun iyileşmesinde önemli bir adımdır. Tam bir gerileme sağlandığında atandı. Akut dönemde ve 2-3 hafta boyunca ameliyat sonrası herhangi bir egzersiz kesinlikle yasaktır. Egzersiz terapisi bir kişinin genel durumunu iyileştirir, fiziksel ve zihinsel durumu, sadece pankreasın değil, diğer sindirim organlarının fonksiyonlarının normalleşmesini etkiler, iştahı iyileştirir, dışkıyı normalleştirir, şişkinliği azaltır, kanallardaki safra durgunluğunu giderir.

Taburcu olduktan 2 hafta sonra, yürüyüşe izin verilir, daha sonra doktor pankreas ve diğer sindirim organları için özel bir egzersiz seti ve kendi kendini masajı reçete eder. Sabah egzersizleri ve nefes egzersizleri ile birlikte, sindirimi harekete geçirir, vücudu güçlendirir, gerilimi uzatır.

Pankreas ameliyatından sonra kaç tane yaşıyor?

Ameliyattan sonra, tüm tıbbi tavsiyelere uyan kişiler nispeten uzun bir süre yaşamaktadır. Kalite ve uzun ömür, disipline, düzgün organize edilmiş bir çalışma ve dinlenme programına, bir diyete ve alkol içmeyi reddetmeye bağlıdır. Bir remisyon durumunu sürdürmek ve hastalığın nüksetmesini önlemek önemlidir. Komorbidite, yaş, dispanser olayların rolü. İstenirse ve temel kuralları takip eden kişi sağlıklı ve dolu hisseder.